Chính sách bảo mật

Yolo là ứng dụng được vận hành bởi Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (“VPBank”). Việc nhắc đến Yolo từ đây đồng nghĩa với việc nhắc đến ứng dụng của VPBank.  Việc truy cập và sử dụng ứng dụng Yolo của Khách hàng phải tuân theo các Thỏa thuận, bao gồm: Giấy Đăng ký Khách hàng kiêm Hợp đồng Mở và Sử dụng Thẻ trả trước/Tài khoản/Thẻ Ghi nợ/Thẻ tín dụng/Ngân hàng Số; bản Chính sách Bảo mật (văn bản này); bản Điều khoản điều kiện Yolo; các Thoả thuận/Hợp đồng/Văn bản tương đương hợp đồng khác mà Khách hàng chấp nhận khi đăng ký tham gia sử dụng sản phẩm/dịch vụ khác do Yolo cung cấp. Khách hàng cam kết rằng đã đọc, hiểu và sẽ tuân thủ theo những quy định tại Chính sách này

1. Quy định chung

1. Chính sách này được coi là hợp lệ khi Khách hàng đăng ký sử dung YOLO và hết hiệu lực khi Khách hàng chấm dứt sử dụng YOLO.

2. YOLO có toàn quyền chấp nhận hoặc từ chối đăng ký của Khách hàng theo đúng Chính sách này cũng như Pháp luật và Quy định.

3. Khách hàng đồng ý rằng việc đăng ký thêm sản phẩm/dịch vụ được gửi đến cho YOLO với Thông tin bảo mật của Khách hàng đồng nghĩa với việc Khách hàng đồng ý với Thoả thuận của sản phẩm/dịch vụ, có giá trị pháp lý tương đương đăng ký với chữ ký tay của Khách hàng và tạo thành hợp đồng ràng buộc giữa Khách hàng và YOLO, trong trường hợp YOLO chấp nhận đăng ký đó.

4. Khách hàng có thể nhận mã OTP khi thực hiện một số giao dịch YOLO bằng tin nhắn Push Notification trong ứng dụng hoặc tin nhắn SMS đến số điện thoại di động hoặc tin nhắn đến thư điện tử của Khách hàng đã được đăng ký trước với YOLO. Thời gian YOLO gửi Mã OTP phụ thuộc vào dịch vụ của Nhà cung cấp dịch vụ mạng internet hoặc mạng di động mà Khách hàng sử dụng. Nếu Khách hàng gửi yêu cầu Mã OTP nhiều hơn một lần, Mã OTP yêu cầu trước đó sẽ không còn hợp lệ và Mã OTP yêu cầu mới nhất sẽ là Mã OTP hợp lệ để được sử dụng trên YOLO.

5. Việc truy cập và sử dụng các YOLO không được phép chuyển nhượng hay cùng sử dụng với những người khác.

II. Quyền của Khách hàng

1.Khách hàng có thể sử dụng tất cả YOLO bao gồm sản phẩm/dịch vụ đã đăng ký và sản phẩm/dịch vụ sau này do YOLO cung cấp.

2. Nếu thông tin Khách hàng bị thay đổi hoặc không chính xác, Khách hàng có thể chỉnh sửa các mục trong hồ sơ thông qua Ứng dụng, hoặc liên hệ YOLO để yêu cầu thay đổi thông tin cá nhân.

3. Khách hàng có thể vô hiệu hoá việc thu thập thông tin định vị của YOLO trong ứng dụng di động, thông qua cài đặt trên hệ điều hành của thiết bị hoặc qua cài đặt trong tài khoản trực tuyến. Việc gỡ bỏ cài đặt ứng dụng di động trên thiết bị cũng sẽ vô hiệu hoá việc thu thập thông tin định vị.

4. Khách hàng có thể thiết lập trình duyệt của mình để từ chối hoặc xoá cookie. Vui lòng lưu ý là nếu Khách hàng chọn từ chối hoặc xoá cookie, điều này có thể ảnh hưởng đến sự khả dụng và chức năng của YOLO.

5. Khách hàng có thể yêu cầu YOLO hỗ trợ khi cần thiết, bao gồm nhưng không giới hạn các trường hợp: không thể truy cập YOLO; nghi ngờ bị lộ Thông Tin Bảo Mật; quên Thông Tin Bảo Mật; chữa lỗi; hoặc các vấn đề kỹ thuật liên quan đến tính bảo mật của YOLO

6. Các nghĩa vụ khác theo pháp luật

2. Nghĩa vụ của khách hàng

1. Cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin cá nhân, giấy tờ tùy thân, chữ ký và các thông tin khác nếu cần thiết và phù hợp với quy định của pháp luật khi Khách hàng thực hiện các yêu cầu liên quan đến YOLO, đồng thời cập nhật và thông báo cho YOLO nếu có thay đổi về thông tin Khách hàng

2. Áp dụng mọi biện pháp phòng ngừa để ngăn chặn việc truy cập và/hoặc sử dụng trái phép YOLO và Thông tin bảo mật, bao gồm nhưng không giới hạn:

a. Thông tin bảo mật phải được lưu giữ bí mật, không thể truy cập bởi bất kỳ người nào khác và không được ghi lại dưới bất kỳ hình thức nào có thể được giải mã bởi bất cứ ai hoặc bị giữ lại hoặc tiết lộ hoặc tiếp xúc với bất kỳ người nào (bao gồm cả các nhân viên của YOLO) trong bất kỳ hoàn cảnh hoặc bất cứ lúc nào. Bất kỳ hướng dẫn có chứa Thông tin bảo mật nào được gửi đến Khách hàng cần được huỷ ngay lập tức sau khi Khách hàng nhận và đọc xong. Bất kỳ thư điện tử hoặc tin nhắn SMS nào yêu cầu cung cấp Thông tin bảo mật cần được thông báo ngay cho YOLO.

b. Đảm bảo rằng thiết bị Khách hàng đang sử dụng sẽ không cho phép ghi lại các hoạt động của Khách hàng, và phần mềm chống gián điệp (spyware) và tường lửa cần thiết đã được cài đặt

c. Nếu Thông tin bảo mật bị tiết lộ hoặc nghi ngờ bị tiết lộ với bất kỳ người nào, Khách hàng cần ngay lập tức thay đổi Thông tin bảo mật để bảo vệ lợi ích của mình. YOLO sẽ không chịu trách nhiệm với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào trong trường hợp này;

d. Đăng xuất ứng dụng trên web và/hoặc đóng ứng dụng di động sau khi hoàn tất sử dụng YOLO;

e.Hiểu và nhận thức rõ ràng rằng việc sử dụng máy tính công cộng, mạng không dây công cộng để truy cập và sử dụng YOLO tiềm ẩn rủi ro liên quan đến bảo mật thông tin Khách hàng và thông tin giao dịch. YOLO không chịu trách nhiệm nếu thông tin bảo mật bị lộ trong trường hợp Khách hàng sử dụng các thiết bị, mạng truy cập công cộng để truy cập và sử dụng YOLO

3. Khách hàng không có quyền can thiệp, gây trở ngại hoặc sử dụng YOLO một cách trái phép. Khách hàng đồng ý sẽ không: a. Sử dụng các phần mềm robot, spider, scraper, deep link hoặc các phần mềm thu thập dữ liệu có chức năng tương tự hoặc các công cụ chiết xuất dữ liệu, các chương trình, thuật toán hay các phương thức khác để xâm nhập, sao chép, can thiệp vào toàn phần hoặc từng phần của YOLO nếu không có sự cho phép bằng văn bản của YOLO, văn bản này YOLO có toàn quyền thu lại

b. Sử dụng hay có ý định sử dụng các phần mềm, công cụ, dịch vụ hoặc các thiết bị hoặc các cơ chế (bao gồm nhưng không hạn chế: trình duyệt, spider, robot, avatar hoặc trí thông minh nhân tạo) để điều hướng hoặc để tìm kiếm trên YOLO. ngoài các công cụ tìm kiếm và các nhà cung cấp được YOLO cho phép và các trình duyệt web thông dụng có sẵn.

c. Truyền tải các tập tin có chứa các loại virus, worm, Trojan hoặc có các thành phần gây ảnh hưởng hoặc phá hoại đến hoạt động bình thường của YOLO

d. Tiến hành giải mã, đảo ngược hay phân tách bất kỳ phần mềm nào cấu thành nên YOLO hoặc từng phần YOLO

4. Các nghĩa vụ khác theo pháp luật.

3. Quyền của khách hàng

1. Khách hàng có thể sử dụng tất cả YOLO bao gồm sản phẩm/dịch vụ đã đăng ký và sản phẩm/dịch vụ sau này do YOLO cung cấp.

2. Nếu thông tin Khách hàng bị thay đổi hoặc không chính xác, Khách hàng có thể chỉnh sửa các mục trong hồ sơ thông qua Ứng dụng, hoặc liên hệ YOLO để yêu cầu thay đổi thông tin cá nhân.

3. Khách hàng có thể vô hiệu hoá việc thu thập thông tin định vị của YOLO trong ứng dụng di động, thông qua cài đặt trên hệ điều hành của thiết bị hoặc qua cài đặt trong tài khoản trực tuyến. Việc gỡ bỏ cài đặt ứng dụng di động trên thiết bị cũng sẽ vô hiệu hoá việc thu thập thông tin định vị.

4. Khách hàng có thể thiết lập trình duyệt của mình để từ chối hoặc xoá cookie. Vui lòng lưu ý là nếu Khách hàng chọn từ chối hoặc xoá cookie, điều này có thể ảnh hưởng đến sự khả dụng và chức năng của YOLO.

5. Khách hàng có thể yêu cầu YOLO hỗ trợ khi cần thiết, bao gồm nhưng không giới hạn các trường hợp: không thể truy cập YOLO; nghi ngờ bị lộ Thông Tin Bảo Mật; quên Thông Tin Bảo Mật; chữa lỗi; hoặc các vấn đề kỹ thuật liên quan đến tính bảo mật của YOLO

6. Các nghĩa vụ khác theo pháp luật

4. Nghĩa vụ của khách hàng

1.Tất cả những giao dịch được thực hiện thông qua Thông tin bảo mật, chữ ký tay hoặc chữ ký số của Khách hàng sẽ được coi là chỉ thị và uỷ quyền của Khách hàng cho YOLO. Chỉ thị này, một khi được tiếp nhận, sẽ không thể đảo ngược hoặc huỷ ngang. Theo đây Khách hàng cho phép YOLO xử lý các chỉ thị và uỷ quyền giao dịch được yêu cầu bởi Khách hàng hoặc người thay mặt Khách hàng mà không cần xác thực các chỉ thị và người gửi các chỉ thị đó. YOLO sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự lạm dụng hoặc sử dụng trái phép các chỉ thị cho YOLO. Khách hàng chịu tất cả phí tổn liên quan đến việc sửa đổi, đảo ngược, huỷ ngang và/hoặc hoàn tiền;

2. YOLO có thể thu thập thông tin cá nhân mà Khách hàng cung cấp khi Khách hàng đăng ký YOLO, khi Khách hàng sử dụng ứng dụng, hoặc khi Khách hàng liên hệ với YOLO

3. Khi Khách hàng sử dụng YOLO để thực hiện các giao dịch tài chính, YOLO sẽ thu thập thông tin cá nhân có liên quan đến từng giao dịch, bao gồm thời gian giao dịch, giá trị giao dịch, địa điểm, thông tin đại lý chấp nhận thẻ. Trong tương lai, YOLO có thể sẽ thu thập thêm hình ảnh, biên bản ghi nhớ và những thông tin khác mà Khách hàng đính kèm giao dịch;

4. Khi Khách hàng truy cập và sử dụng YOLO, YOLO có thể tự động thu thập thông tin thiết bị, thông tin sử dụng, thông tin định vị và thông tin tracking của Khách hàng.

5. YOLO có thể sử dụng thông tin Khách hàng, bao gồm thông tin cá nhân, vào những mục đích như sau:

a. Xác nhận danh tính của Khách hàng khi sử dụng YOLO và phòng ngừa gian lận.

b. Cung cấp, duy trì và cải thiện YOLO;

c. Cung cấp những sản phẩm và dịch vụ theo yêu cầu của Khách hàng, xử lý giao dịch và gửi thông tin liên quan, bao gồm các xác nhận, tới Khách hàng;

d. Gửi thông báo kỹ thuật, cập nhật, cảnh báo bảo mật và thông điệp hỗ trợ và quản trị;

e. Phản hồi những ý kiến, câu hỏi và yêu cầu của Khách hàng và cung cấp dịch vụ khách hàng;

f. Liên hệ với Khách hàng về sản phẩm, dịch vụ, ưu đãi, khuyến mãi, dự thưởng, sự kiện được tổ chức bởi YOLO và những bên khác, cung cấp tin tức và thông tin mà YOLO cho là phù hợp với Khách hàng;

g. Theo dõi và phân tích xu hướng, thói quen sử dụng và các hoạt động liên quan đến YOLO;

h. Cá nhân hoá và nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ, cung cấp quảng cáo, nội dung hoặc tính năng phù hợp với hồ sơ hoặc sở thích của người dung;

i. Tiến hành tổ chức các cuộc thi, chương trình khuyến mãi và thông báo kết quả trúng thưởng;

j. Liên kết hoặc kết hợp thông tin mà YOLO nhận được từ những bên khác để hiểu thêm về nhu cầu của Khách hàng và phục vụ Khách hàng ngày một tốt hơn;

6. YOLO có quyền thu thập, cung cấp thông tin, báo cáo dữ liệu liên quan đến Khách hàng hiện tại và trước đây, bao gồm cả thông tin cá nhân, cho bên thứ ba liên kết hoặc không liên kết sau đây;

a. Các tổ chức cung cấp dịch vụ tài chính, ví dụ: những tổ chức cung ứng qua ứng dụng YOLO;

b. Những người dùng khác, ví dụ: người nhận tiền của Khách hàng;

c. Các công ty phi tài chính không liên kết, ví dụ: nhà cung cấp dịch vụ thư điện tử, marketing, dịch vụ an ninh;

d. Các cơ quan chức năng, ví dụ như cơ quan điều tra gian lận và phòng, chống rửa tiền;

e.Các cơ quan chức năng khác theo quy định FATCA.

7. YOLO có quyền (nhưng không có nghĩa vụ) giám sát và ghi âm toàn bộ hoặc từng phần các cuộc điện thoại của Khách hàng với YOLO (nếu có) để đảm bảo về chất lượng dịch vụ cũng như chất lượng đào tạo nội bộ, quản lý an ninh và các mục đích hợp pháp khác. Khách hàng đồng ý cho phép giám sát và ghi âm các cuộc gọi giữa Khách hàng với YOLO. Việc cho phép này có hiệu lực liên tục và không cần phải xác nhận lại trước, hoặc trong mỗi lần giám sát và ghi âm, trừ phi có yêu cầu cụ thể của Pháp luật;

8. YOLO có thể gửi tin nhắn Push Notification, SMS, hoặc thư điện tử theo thông tin Khách hàng đăng ký với YOLO cho việc: nhận mã OTP, thông báo sản phẩm, dịch vụ, chương trình khuyến mãi, các biểu phí và phí dịch vụ. Khách hàng đồng ý rằng YOLO sẽ không chịu trách nhiệm nếu nội dung của thông báo sẽ có thể bị đọc được bởi một bên thứ ba có quyền truy cập vào thư điện tử hoặc thiết bị di động của cá nhân Khách hàng. Khách hàng có trách nhiệm thông báo với YOLO khi có thay đổi về địa chỉ thư điện tử, số điện thoại di động hoặc thiết bị cá nhân.

9. YOLO có thể sử dụng các phản hồi, đề nghị hoặc ý kiến của Khách hàng để sửa đổi và cải thiện YOLO, các sản phẩm và dịch vụ khác kèm theo, các tư liệu quảng cáo hoặc tiếp thị.

10. YOLO có thể cho phép nhà cung cấp dịch vụ thay mặt YOLO đưa ra các quảng cáo trên mạng. Nếu Khách hàng nhấp vào một quảng cáo, nhà cung cấp dịch vụ có thể sẽ thu thập thông tin, mà sau này có thể được sử dụng bởi YOLO hoặc nhà cung cấp dịch vụ để phân tích và theo dõi dữ liệu, xác định mức độ phổ biến của một số nội dung nhất định, cung cấp quảng cáo phù hợp và hiểu hơn về hoạt động trực tuyến của Khách hàng;

11. YOLO có thể bao gồm tính năng chia sẻ cho các mạng xã hội thông dụng nhằm cho phép người dùng chia sẻ thông tin cùng bạn bè hoặc mọi người, tuỳ thuộc vào cài đặt mà Khách hàng thiết lập với nhà mạng cung cấp tính năng chia sẻ trên mạng xã hội;

12. YOLO có thể sử dụng các Thông tin bảo mật của Khách hàng để định danh Khách hàng trước khi trao quyền truy cập vào YOLO cho Khách hàng.

13. Các nghĩa vụ khác theo Pháp luật và Quy định

5. Quyền của YOLO

1.Tất cả những giao dịch được thực hiện thông qua Thông tin bảo mật, chữ ký tay hoặc chữ ký số của Khách hàng sẽ được coi là chỉ thị và uỷ quyền của Khách hàng cho YOLO. Chỉ thị này, một khi được tiếp nhận, sẽ không thể đảo ngược hoặc huỷ ngang. Theo đây Khách hàng cho phép YOLO xử lý các chỉ thị và uỷ quyền giao dịch được yêu cầu bởi Khách hàng hoặc người thay mặt Khách hàng mà không cần xác thực các chỉ thị và người gửi các chỉ thị đó. YOLO sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự lạm dụng hoặc sử dụng trái phép các chỉ thị cho YOLO. Khách hàng chịu tất cả phí tổn liên quan đến việc sửa đổi, đảo ngược, huỷ ngang và/hoặc hoàn tiền;

2. YOLO có thể thu thập thông tin cá nhân mà Khách hàng cung cấp khi Khách hàng đăng ký YOLO, khi Khách hàng sử dụng ứng dụng, hoặc khi Khách hàng liên hệ với YOLO

3. Khi Khách hàng sử dụng YOLO để thực hiện các giao dịch tài chính, YOLO sẽ thu thập thông tin cá nhân có liên quan đến từng giao dịch, bao gồm thời gian giao dịch, giá trị giao dịch, địa điểm, thông tin đại lý chấp nhận thẻ. Trong tương lai, YOLO có thể sẽ thu thập thêm hình ảnh, biên bản ghi nhớ và những thông tin khác mà Khách hàng đính kèm giao dịch;

4. Khi Khách hàng truy cập và sử dụng YOLO, YOLO có thể tự động thu thập thông tin thiết bị, thông tin sử dụng, thông tin định vị và thông tin tracking của Khách hàng.

5. YOLO có thể sử dụng thông tin Khách hàng, bao gồm thông tin cá nhân, vào những mục đích như sau:

a. Xác nhận danh tính của Khách hàng khi sử dụng YOLO và phòng ngừa gian lận.

b. Cung cấp, duy trì và cải thiện YOLO;

c. Cung cấp những sản phẩm và dịch vụ theo yêu cầu của Khách hàng, xử lý giao dịch và gửi thông tin liên quan, bao gồm các xác nhận, tới Khách hàng;

d. Gửi thông báo kỹ thuật, cập nhật, cảnh báo bảo mật và thông điệp hỗ trợ và quản trị;

e. Phản hồi những ý kiến, câu hỏi và yêu cầu của Khách hàng và cung cấp dịch vụ khách hàng;

f. Liên hệ với Khách hàng về sản phẩm, dịch vụ, ưu đãi, khuyến mãi, dự thưởng, sự kiện được tổ chức bởi YOLO và những bên khác, cung cấp tin tức và thông tin mà YOLO cho là phù hợp với Khách hàng;

g. Theo dõi và phân tích xu hướng, thói quen sử dụng và các hoạt động liên quan đến YOLO;

h. Cá nhân hoá và nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ, cung cấp quảng cáo, nội dung hoặc tính năng phù hợp với hồ sơ hoặc sở thích của người dung;

i. Tiến hành tổ chức các cuộc thi, chương trình khuyến mãi và thông báo kết quả trúng thưởng;

j. Liên kết hoặc kết hợp thông tin mà YOLO nhận được từ những bên khác để hiểu thêm về nhu cầu của Khách hàng và phục vụ Khách hàng ngày một tốt hơn;

6. YOLO có quyền thu thập, cung cấp thông tin, báo cáo dữ liệu liên quan đến Khách hàng hiện tại và trước đây, bao gồm cả thông tin cá nhân, cho bên thứ ba liên kết hoặc không liên kết sau đây;

a. Các tổ chức cung cấp dịch vụ tài chính, ví dụ: những tổ chức cung ứng qua ứng dụng YOLO;

b. Những người dùng khác, ví dụ: người nhận tiền của Khách hàng;

c. Các công ty phi tài chính không liên kết, ví dụ: nhà cung cấp dịch vụ thư điện tử, marketing, dịch vụ an ninh;

d. Các cơ quan chức năng, ví dụ như cơ quan điều tra gian lận và phòng, chống rửa tiền;

e.Các cơ quan chức năng khác theo quy định FATCA.

7. YOLO có quyền (nhưng không có nghĩa vụ) giám sát và ghi âm toàn bộ hoặc từng phần các cuộc điện thoại của Khách hàng với YOLO (nếu có) để đảm bảo về chất lượng dịch vụ cũng như chất lượng đào tạo nội bộ, quản lý an ninh và các mục đích hợp pháp khác. Khách hàng đồng ý cho phép giám sát và ghi âm các cuộc gọi giữa Khách hàng với YOLO. Việc cho phép này có hiệu lực liên tục và không cần phải xác nhận lại trước, hoặc trong mỗi lần giám sát và ghi âm, trừ phi có yêu cầu cụ thể của Pháp luật;

8. YOLO có thể gửi tin nhắn Push Notification, SMS, hoặc thư điện tử theo thông tin Khách hàng đăng ký với YOLO cho việc: nhận mã OTP, thông báo sản phẩm, dịch vụ, chương trình khuyến mãi, các biểu phí và phí dịch vụ. Khách hàng đồng ý rằng Yolo sẽ không chịu trách nhiệm nếu nội dung của thông báo sẽ có thể bị đọc được bởi một bên thứ ba có quyền truy cập vào thư điện tử hoặc thiết bị di động của cá nhân Khách hàng. Khách hàng có trách nhiệm thông báo với YOLO khi có thay đổi về địa chỉ thư điện tử, số điện thoại di động hoặc thiết bị cá nhân.

9. YOLO có thể sử dụng các phản hồi, đề nghị hoặc ý kiến của Khách hàng để sửa đổi và cải thiện YOLO, các sản phẩm và dịch vụ khác kèm theo, các tư liệu quảng cáo hoặc tiếp thị.

10. YOLO có thể cho phép nhà cung cấp dịch vụ thay mặt YOLO đưa ra các quảng cáo trên mạng. Nếu Khách hàng nhấp vào một quảng cáo, nhà cung cấp dịch vụ có thể sẽ thu thập thông tin, mà sau này có thể được sử dụng bởi YOLO hoặc nhà cung cấp dịch vụ để phân tích và theo dõi dữ liệu, xác định mức độ phổ biến của một số nội dung nhất định, cung cấp quảng cáo phù hợp và hiểu hơn về hoạt động trực tuyến của Khách hàng;

11. YOLO có thể bao gồm tính năng chia sẻ cho các mạng xã hội thông dụng nhằm cho phép người dùng chia sẻ thông tin cùng bạn bè hoặc mọi người, tuỳ thuộc vào cài đặt mà Khách hàng thiết lập với nhà mạng cung cấp tính năng chia sẻ trên mạng xã hội;

12. YOLO có thể sử dụng các Thông tin bảo mật của Khách hàng để định danh Khách hàng trước khi trao quyền truy cập vào Yolo cho Khách hàng.

13. Các nghĩa vụ khác theo Pháp luật và Quy định

6. Nghĩa vụ của YOLO

1. Nỗ lực để đảm bảo rằng tất cả các thông tin liên quan đến Tài khoản được hiển thị trên YOLO là chính xác nhất có thể. Tuy nhiên, Khách hàng chấp nhận rằng Yolo không thể đảm bảo tính chính xác hoàn toàn của thông tin. Theo đó, trong trường hợp Khách hàng có lý do để nghi ngờ tính chính xác của thông tin, YOLO có nghĩa vụ trả lời những truy vấn của Khách hàng về thông tin tài khoản;

2. Tự động quy đổi ngoại tệ sang Đồng Việt Nam theo tỷ giá niêm yết vào ngày thanh toán áp dụng cho giao dịch chuyển khoản bằng ngoại tệ. Theo đây Khách hàng cho phép YOLO thực hiện việc quy đổi này;

3. YOLO sử dụng các biện pháp hợp lý để giúp bảo vệ tất cả thông tin bảo mật của Khách hàng khỏi mất mát, trộm cắp, lạm dụng và truy cập trái phép, bị tiết lộ, thay đổi và tiêu huỷ. Ngoài ra, YOLO áp dụng các chính sách được xây dựng nhằm đảm bảo tính bảo mật và an ninh cho những thông tin cá nhân của Khách hàng. YOLO giới hạn truy cập vào thông tin cá nhân của Khách hàng chỉ cho những nhân viên có nhiệm vụ, và áp dụng các thủ tục an ninh và quy trình được xây dựng để bảo vệ tính bảo mật và an toàn của những thông tin này, và nghiêm cấm tiết lộ bất hợp pháp những thông tin này. YOLO sẽ chỉ cung cấp thông tin của Khách hàng khi có yêu cầu chính thức và hợp pháp của cơ quan chức năng;

4. Trừ những trường hợp được liệt kê trong Chính sách Bảo mật này hoặc được cho phép bởi Pháp luật và Quy định, YOLO cam kết không bán, tiết lộ hoặc làm rò rỉ thông tin của Khách hàng mà không có sự cho phép của Khách hàng.

5. YOLO bảo vệ an toàn thông tin của Khách hàng trong một trung tâm dữ liệu bảo mật cao, tuân thủ chặt chẽ các biện pháp, quy cách, quy trình kiểm soát an ninh để bảo vệ nghiêm ngặt thông tin của Khách hàng. Yolo sẽ nỗ lực hết sức nhằm đảm bảo tất cả thông tin riêng tư được lưu giữ an toàn, tuy nhiên cần lưu ý rằng trên thực tế việc truyền dẫn thông tin qua mạng Internet và/hoặc qua các kênh điện tử khác không thể chắc chắn hoàn toàn bảo mật. Vì vậy, Khách hàng xin vui lòng đảm bảo tất cả thông tin của mình không được truy cập bởi hoặc tiết lộ cho ai khác. Yolo sẽ không phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào mà Khách hàng phải chịu, trực tiếp hay gián tiếp, trong trường hợp những thông tin nói trên bị đánh cắp, giả mạo, sao chép, lạm dụng, sử dụng sai mục đích hoặc những vi phạm khác;

6. Tiếp nhận các yêu cầu tra soát, khiếu nại của Khách hàng liên quan đến Sản phẩm và Dịch vụ của YOLO, và nỗ lực để giải quyết kịp thời.

7. Các nghĩa vụ khác theo Pháp luật và Quy định