Công nghệ 3D Secure đã sẵn sàng trên thẻ Ghi nợ YOLO MasterCard!

Công nghệ 3D Secure đã sẵn sàng hỗ trợ thanh toán bảo mật cho các giao dịch thanh toán trực tuyến với thẻ Ghi nợ YOLO MasterCard!

Kể từ ngày 29/05/2019, ngân hàng số YOLO by VPBank sẽ chính thức cung cấp công nghệ bảo mật 3D Secure hoàn toàn miễn phí cho toàn bộ chủ thẻ Ghi nợ YOLO Debit MasterCard cho tính năng thanh toán trực tuyến trên Internet.

Công nghệ 3D Secure nhằm giảm thiểu khả năng lạm dụng tài khoản thẻ và gia tăng tính bảo mật trong thanh toán thông qua việc cung cấp cho chủ thẻ một mã số xác thực khi thực hiện giao dịch trực tuyến.

Khách hàng sẽ nhận được mã OTP qua SMS khi thực hiện giao dịch trực tuyến qua thẻ Ghi nợ YOLO MasterCard và sẽ được yêu cầu nhập mã OTP để hoàn tất bước thanh toán*.

*Tính năng 3D Secure sẽ được hỗ trợ trên các giao dịch thanh toán trực tuyến tại các đơn vị thanh toán yêu cầu có xác thực 3D.

Tính năng xác thực cho thẻ trả trước YOLO MasterCard sẽ được thông báo tới Quý Khách trong thời gian sớm nhất!

Trân trọng,