Thông báo: Áp dụng biểu phí và hạn mức mới dành cho Thẻ trả trước YOLO MasterCard

 

Thông báo: Áp dụng biểu phí và hạn mức mới dành cho Thẻ trả trước YOLO MasterCard

Từ ngày 21/05/2019,  YOLO áp dụng biểu phí và hạn mức mới dành cho Thẻ ảo trả trước YOLO MasterCard, với nội dung chi tiết như sau:

Biểu phí thẻ

Phí phát hành lại thẻ*

50.000 VNĐ (chưa bao gồm VAT)

*Mỗi khách hàng chỉ được phát hành lại Thẻ trả trước YOLO 01 lần.

 

Trân trọng cảm ơn,