Thông báo: Áp dụng biểu phí nạp tiền từ Thẻ ghi nợ Quốc tế

Thông báo: Áp dụng biểu phí nạp tiền từ Thẻ ghi nợ Quốc tế

Từ 06/04/2019,  YOLO áp dụng biểu phí nạp tiền từ Thẻ ghi nợ Quốc tế, với nội dung chi tiết như sau:

Loại giao dịch Thẻ trả trước YOLO

(Khách hàng chưa nâng cấp tài khoản)

Tài khoản thanh toán

(Khách hàng đã nâng cấp tài khoản)

 

Nạp tiền
Thẻ ghi nợ quốc tế Miễn phí 3%/giá trị giao dịch (bao gồm VAT)

*Áp dụng cho giao dịch lớn hơn 300.000 VNĐ

Trân trọng cám ơn!