Thông báo: Thay đổi phí giao dịch chuyển khoản ngân hàng

YOLO xin thông báo,

Từ 01/02/2019,  YOLO thay đổi mức phí chuyển khoản liên Ngân hàng và đến Tài khoản tại VPBank, với nội dung chi tiết như sau:

Loại giao dịch Tài khoản thanh toán 

(Biểu phí giao dịch cũ)

 

Tài khoản thanh toán 

(Biểu phí giao dịch mới có hiệu lực từ 01/02/2019)

  

Chuyển khoản đến Tài khoản tại VPBank 3% giá trị giao dịch (bao gồm VAT)  

15,000vnđ/ giao dịch (bao gồm VAT)

 

Chuyển khoản liên ngân hàng 3% giá trị giao dịch (bao gồm VAT) 15,000vnđ/ giao dịch (bao gồm VAT)


Trân trọng cám ơn!