Ưu đãi

Lên đến 50%

Sức khỏe và bảo hiểm

Từ ngày 08/04/2019 đến ngày 30/04/2019, khách hàng mua bảo hiểm Bảo Việt (bao gồm bảo hiểm Du lịch Bảo Việt và bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt) qua YOLO, sẽ nhận được hoàn tiền theo hạng khách hàng như sau: - Khách hàng chưa định danh (chưa nâng cấp tài khoản YOLO): Hoàn tiền 10% giá trị bảo hiểm – tối đa 300.000đ/ gói bảo hiểm - Khách hàng đã định danh (đã nâng cấp tài khoản YOLO): Hoàn tiền 15% giá trị bảo hiểm – tối đa 500.000đ/gói bảo hiểm *Chương trình có thể kết thúc trước thời gian dự kiến – và sẽ được cập nhật trên website chính thức của YOLO: www.goyolo.com.vn *Giá trị hoàn tiền sẽ được chuyển vào tài khoản tiền hoàn lại YOLO của khách hàng ngay khi khách hàng thanh toán thành công gói bảo hiểm Bảo Việt.

Từ ngày 08/04/2019 đến ngày 30/04/2019, khách hàng mua bảo hiểm Bảo Việt (bao gồm bảo hiểm Du lịch Bảo Việt và bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt) qua YOLO, sẽ nhận được hoàn tiền theo hạng khách hàng như sau:

  • Khách hàng chưa định danh (chưa nâng cấp tài khoản YOLO): Hoàn tiền 10% giá trị bảo hiểm – tối đa 300.000đ/ gói bảo hiểm
  • Khách hàng đã định danh (đã nâng cấp tài khoản YOLO): Hoàn tiền 15% giá trị bảo hiểm – tối đa 500.000đ/gói bảo hiểm
*Chương trình có thể kết thúc trước thời gian dự kiến – và sẽ được cập nhật trên website chính thức của YOLO: www.goyolo.com.vn *Giá trị hoàn tiền sẽ được chuyển vào tài khoản tiền hoàn lại YOLO của khách hàng ngay khi khách hàng thanh toán thành công gói bảo hiểm Bảo Việt.