Tuần lễ vàng cùng Yolo

Tuần lễ vàng cùng YOLO

Từ ngày 10/04/2019 đến ngày 30/04/2019, Khách hàng mới đăng ký tài khoản YOLO sẽ được hưởng ưu đãi  lên tới 150.000 đồng  chỉ với 2 bước dễ dàng:  

Bước 1: Đăng ký tài khoản YOLO trong thời gian khuyến mại & thực hiện ngay một (01) giao dịch thanh toán* bất kỳ trên ứng dụng YOLO trong vòng 2 ngày đầu tiên  kể từ ngày khách hàng đăng ký tài khoản -> Nhận được  50.000 đồng tiền thưởng

Bước 2: Nâng cấp tài khoản YOLO thành công trong vòng 7 ngày đầu tiên kể từ ngày khách hàng đăng ký tài khoản YOLO -> Nhận được 100.000 đồng tiền thưởng

Thông tin chi tiết: https://www.goyolo.com.vn/news/tuan-le-vang-cung-yolo/